Poslovne usluge programiranja sa svrhom postizanja bogatstva

Poslovne usluge programiranja sa svrhom postizanja bogatstva

Poslovne usluge programiranja sa svrhom postizanja bogatstva su dio RCD™ poslovnih principa i pomažu pri sprovođenju ostvarivanja poslovnih planova napravljenih po RCD™ principima.

Tako se programiranje ne svodi više samo na prodaju programa već na praktično izvršavanje planova tako da se zamišljeni ciljevi i svrhe poslovnog plana mogu ostvariti u fizičkom univerzumu, ne samo u umu biznismena.

Jer koja je svrha kupovine računara, kompjutera, ako se ti kompjuteri ne koriste da bi stvarali više marketinga, više prodaje usluga i robe?!

Programiranje u osamdesetim i devedesetim godinama

Živimo u kompjuteriziranom svijetu.

Danas svako nosi sa sobom mobitel ili mali prenosni kompjuter, računar, računalo sa mikroprocesorom i programerskim jezicima koji se obično koriste u svrhe komunikacije, telefoniranja i kontaktiranja prijatelja, poslovnih partnera.

Za razliku od osamdesetih i devedesetih godina, splasnuo je žar i interes sa kojim se tada pristupalo novim tehnologijama. Ono što je karakteristično za osamdesete i devedesete godine je činjenica da su vlasnici kompjutera tog doba bili entuzijasti koji su željeli da nauče o kompjuterima sve što je moglo da se nauči.

Tako su mnogi iskusni programeri u stvari djeca iz osamdesetih i devedesetih godina kada su koristili svoje Spectrum, Commodore, Atari i Amiga kompjutere sa kojih su naučili svoja prva programiranja.

Uz kompjuter se obično prodavala i jedna ili više knjiga o operativnom sistemu i barem o jednom programerskom jeziku. tada se često moglo uz kompjuter dobiti i knjiga o programiranju u programerskom jeziku BASIC.

U raznim programerskim jezicima, firme su pravile same za sebe svoj vlastiti softver. Zapošljavali su barem jednog programera koji se onda bavio problematikom da napravi softver koji će pomagati u komunikaciji, organizaciji i menadžmentu neke kompanije.

Čak su i djeca i omladina programirali na svojim kompjuterima, a mnogi su od njih kasnije zauzeli svoja mjesta u IT kompanijama.

Nije bilo teško pisati pisma i koristiti printer i kompjuter da se ta pisma lijepo prezentiraju i šalju na svoja odredišta.

I nije bilo teško napraviti kompjuterski program koji će iz jedne liste adresa klijenata, kupaca ili dobavljača, napraviti serijska pisma gdje će se te različite adrese koristiti sa istim tekstom ili ponudom. Takva pisma se onda šalju na stotine primaoca koji naknadno kupuju usluge ili proizvode.

Pismo je fizički papir koji ulazi u prostorije potencijalnog klijenta, nije samo email ili website, pa ipak su današnje metode marketinga toliko fokusirane na online metode, zaboravljajući da se sa ljudima uvijek bolje povezuje osobno, lično, lice u lice, a ako ne osobno, onda putem letaka, pisama, plakata, novina, radia i drugih medija.

Dostizanjem klijenata putem bilo kojeg medija povećava šanse povezivanja sa klijentom i tako i šanse isporuke usluge ili dobara.

I tu smo onda opet na RCD™ principima poslovanja, Reach, Connect, Deliver, jer želimo dosegnuti (Reach) do klijenata, želimo se povezati sa njima (Connect) i isporučiti usluge ili dobra (Deliver).

Programiranjem je moguće automatizirati takve procese i omogućiti nevjerovatno povezivanje sa klijentima. To je ono što kompanije širom svijeta danas i rade, pogledajte sve veće Internet kompanije čine sve moguće da se povežu za korisnicima, da korisnici otvore svoje račune kod tih kompanija, da dobiju utisak da su usluge besplatne, a čime u stvari ti isti korisnici postaju proizvod kompanije.

Jer kad je usluga na Internetu besplatna, onda ste proizvod vi sami.

Danas se kompanije mjere i vrednuju po broju korisnika koje imaju. Brojem korisnika se može reći koliko te kompanije mogu da se povežu sa svijetom i time se i njihova vrijednost mjeri.

I opet, današnjica je takva da obični biznismeni ne razumiju principe poslovanja, pa tako i sa smart telefonima ne postaju više smart sami po sebi.

A, žar i entuzijazam sa kojim se u osamdesetim i devedesetim godinama učilo sve što se može naučiti je splasnuo na nivo odabira smart telefona po njihovim bojama, brendovima i popularnosti.

Biznismeni ne prepoznaju da imaju tehnologije sa kojima mogu da naprave razliku u svom poslovanju i sa kojima mogu da prodaju deset puta više, stotinu puta više nego što to danas rade i čine.

I samo rijetki pristupaju učenju programiranja, kao da je to jedan bauk dostupan samo nekolicini. Ono što je bilo dostupno djeci u osamdesetima, danas je većini biznismena nerazumljivo. Tehnologija i razvoj civilizacije napreduje, ali svijest ljudi ostaje ista.

Poslovne usluge programiranja za bogatstvo

Mi pružamo poslovne usluge programiranja u svrhu postizanja bogatstva. Kad je određeni poslovni plan pripremljen za ostvarenje bogatstva, u tom planu se uvijek nalaze procesi koji se mogu automatizirati tako da se usluge i proizvodi brže prodaju i da se može dosegnuti do klijenata i kupaca na brži način, da se može sa njima povezati i da se može isporučiti više usluga i proizvoda.

To su praktični procesi koji se odnose prvenstveno na komunikaciju sa klijentima, održavanje baze podataka, smišljanje novih ideja i planova kako dosegnuti do još više ljudi i onda sprovođenje tih planova.

Programiranje može pomoći svakom biznisu

Svaki biznis na ovom svijetu može imati koristi od usluga programiranja.

Tako se poslovni procesi mogu ubrzati i duplirati više puta i omogućiti tako više prodaje usluga i dobara.

U slijedećim granama poslovanja se koristi poslovno programiranje po RCD™ principima poslovanja:

1. Uspostavljanje i održavanje baze podataka svih potencijalnih klijenata, dobavljača, kupaca, mušterija.

2. Marketing i mjerenje dosezanja potencijalnih klijenata putem svih dostupnih medija.

3. Održavanje statistike cjelokupne organizacije u svrhu analize i poboljšanja u budućnosti.

4. Održavanje knjigovodstvenih i financijskih procesa.

5. Sigurnost komunikacije između partnera, klijenata i osoblja kompanije.

6. Održavanje web stranica i njihov marketing i korištenje u poslovnim procesima.

7. Izrada poslovnih procesa i praćenje procesa u svrhu postizanja veće prodaje usluga i dobara.

8. Kontaktiranje klijenata putem telefona, SMS-a, faksa, emaila, tako da se smanje troškovi i poveća omjer dosezanja potencijalnih klijenata.

9. Održavanje odnosa sa klijentima, partnerima, kupcima, dobavljačima.

10. Upravljanje resursima organizacije.

Kako naručiti usluge programiranja?

Kad razumijete da je programiranje danas neizostavno za svaki poslovni proces, prvo je potrebno informirati se kod naše firme.

1. Kontaktirajte nas putem formulara.

2. Opišite nam svoje poslovanje i poslovne procese.

3. Napišite ono što sami mislite da treba da se poboljša.

4. Kontaktiraćemo Vas i kroz savjetovanje pronaći što se treba poboljšati u vašoj organizaciji ili kompaniji i onda sa poslovnim programiranjem pomoći u poboljšanju prodaje usluga i dobara.