Elektronsko plaćanje preko Interneta i naplata kreditnih kartica

Elektronska naplata preko Interneta i plaćanje preko Interneta

Primanje kreditnih kartica

Naša firma pruža usluge naplate kreditnih kartica preko Interneta. Tako možete da primate plaćanja preko Interneta na vašem Internet website-u. Kontaktirajte nas ako vas zanima plaćanje preko Interneta.

Za mnoga manja i veća preduzeća, naplata robe i usluge putem Interneta pruža značajne prednosti. Kupci sve više i više očekuju mogućnosti elektronskog plaćanja, a to može značajno da poveća dobit preduzeća.

Lako je primati čekove ili izdati fakture kupcima i primiti takve uplate na standardan način putem bankovnog računa. Međutim, kupci često koriste Internet radi brže usluge, kupovina se vrši putem debitnih i kreditnih kartica. Da bi ste primali kartice putem Interneta potrebno je da imate posebne ugovore sa preduzećima ili bankama koje takve usluge pružaju. Thetabiz Corporation može da Vam pomogne da naučite kako da primate razne vrste plaćanja ako pročitate ova naša uputstva, a onda možemo i da Vam pomognemo da dobijete takve mogućnosti primanja kreditnih kartica bez obzira gdje se vaše preduzeće nalazi.

Postoji mnogo raznih mogućnosti elektronskog plaćanja putem Interneta, putem telefona ili faksa; znači mogućnosti za naplatu usluga i robe onda kada kupac nije fizički prisutan. Predstavićemo i standardne metode plaćanja na bankovni račun ili čekovima.

Primanje kreditnih kartica i elektronsko plaćanje

Svaki mali poduzetnik koji počne da radi neki biznis preko Interneta se prije ili kasnije susretne sa problemom da mnoge mušterije žele da plate putem kreditne kartice kao VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB ili uz pomoć VISA Electron.

Thetabiz Corporation nudi uslugu realizacije primanja kreditnih kartica za preduzeća širom svijeta.

Usluda podrazumijeva i pomoć za otvaranje neophodnog bankovnog računa i dalje ako je u pitanju Internet biznis, onda i pomoć za instaliranje neophodnih sigurnosnih certifikata i pripremanje web servera za sigurnosno primanje kreditnih kartica.

Mogućnost za primanje kreditnih kartica se pruža preduzećima u svim zemljama, jer mi pružamo mogućnosti na međunarodnom tržištu.

Pročitajte i detalje o našoj ponudi za pomoć za primanje kreditnih kartica.

Paypal račun i elektronsko plaćanje

Paypal je sistem za elektronsko plaćanje. Sa Paypal sistemom korisnik dobiva slijedeće mogućnosti:

 • Fizičko lice ili preduzeće može da prima Paypal vrijednost (novac) od drugih osoba ili preduzeća.
 • Kreditna kartica je zaštićena, znači prodavač usluge ne može da zloupotrebi kreditne kartice.
 • Paypal vrijednost (novac) se može isplatiti na bankovni račun osobe ili preduzeća.
 • Paypal pruža zaštitu kako kupcima tako i prodavačima.
 • Paypal pruža mogućnosti primanja kreditnih kartica i bez posebnog računa za primanje kreditnih kartica.

Ali isto tako postoje i razne teškoće i problemi sa Paypal sistemom elektronskog plaćanja:

 • Zaštita za kupce i prodavače postoji samo u određenim zemljama.
 • Paypal račun je moguće ispravno koristiti samo ako je preduzeće ili fizičko lice rezidentno u određenim zemljama.
 • Da bi ste isplatili Paypal vrijednosti na račun, morate da imate račun u tim određenim zemljama ili u S.A.D.
 • Paypal vrši kontrolu prodaje, tako može lako da se desi da prodavac ili kupac budu prevareni, a posebno u međunarodnim transakcijama.
 • Uplate se mogu vratiti nazad iako je prodavac isporučio robu ili usluge i onda je odgovornost prodavca da to dokaže. Čak i ako je dokazano da je usluga ili roba isporučena, kupac ima mogućnosti da ne plati obećanu sumu.

Thetabiz Corporation može da pomogne preduzećima i fizičkim licima da dobiju Paypal račun koji može sigurno da se koristi bez blokiranja računa.

Mi možemo da obezbijedimo Paypal račun za fizička lica tako što namjestimo adresu, telefon i bankovni račun u jednoj od država u kojima se Paypal može sigurno primati. Na primjer u S.A.D., jer onda napravimo bankovni račun, adresu i telefon na ime fizičkog lica. Adresa ne mora da bude u S.A.D., ali se onda Paypal novac u svakom slučaju može isplatiti na bankovni račun u S.A.D. Na sličan način možemo da pomognemo da neko dobije Paypal račun u nekim zemljama gdje nema rezidenciju, kao npr. u Češkoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Portugalu, Mađarskoj ili u nekim drugim zemljama.

Za S.A.D. preduzeća možemo da obezbjedimo kreditnu karticu i bankovni račun na koji je moguće primati Paypal vrijednosti. Isto tako za Evropska preduzeća možemo da pomognemo da dobijete Paypal račun u ime evropskog preduzeća, to može da bude na primjer preduzeće osnovano u Velikoj Britaniji.

Ali mi definitivno ne preporučujemo Paypal za preduzeća koja se ne nalaze fizički u državama u kojima postoji Paypal. Paypal vrijedi kao vrlo nesiguran način plaćanja kako za kupca tako i za prodavca.

Paypal pruža mogućnost indirektnog primanja kreditnih kartica, a tu istu mogućnost imate i kada direktno primate kreditne kartice, samo što onda imate mnogo više kontrole, jer možete da sprovedete mjere bezbjednosti koje Paypal vrlo loše sprovodi. Kao prodavačko preduzeće, uvijek je bolje da direktno primate kreditne kartice i da ne radite sa indirektnim primanjem kreditnih kartica kao što je Paypal.

Za osobe i preduzeća koja se nalaze u državama u kojima je Paypal kompletno funkcionalan, preporučujemo da otvore svoj nalog za primanje kreditnih kartica.

E-gold i elektronsko plaćanje

je jedan od najsigurnijih načina za elektronsko plaćanje. sistem je sistem elektronskih certifikata o posjedovanu količine zlata. Tako kada imate račun, takav račun predstavlja račun o vašem posjedovanju stvarne količine zlata koje se čuva u magacinima zlata u S.A.D i u Velikoj Britaniji. Ako želite da Vam se vaše zlato fizički isporuči (odreže i isporuči), takvu uslugu možete da zatražite u svako doba. Vrijednost na računu je fizička količina zlata koja se na primjer mjeri u gramima ili kilogramima. Tako se vrijednost u novcu razlikuje od dana do dana jer se vrijednost zlata na tržištu mijenja dnevno i svakog sata. Uopšteno je posjedovanje zlata dobra investicija jer se vrijednost zlata u zadnjih 20 godina povećava. Tako ako danas za 1000 dolara kupite zlato, ista količina zlata će da bude mnogo vrijednija na kraju godine.

Putem sistema prodavac ima slijedeće prednosti koje nije moguće ostvariti putem Paypal sistema ili direktnim naplaćivanjem kreditnih kartica:

 • uplata je nepovrativa, znači kad Vam neko plati, onda kupac ne može da povrati novac bez Vaše dozvole, a ne može ni da pita da mu se vrati ta vrijednost u zlatu. To je vrlo slično kao kad prodate neku uslugu ili robu i primite novac u gotovini.

 • Uplate na račun koštaju vrlo malo, znači ne plaćate procente i dobijete skoro cijelu vrijednost za koju prodajete svoje usluge ili robu.

Isplate na bankovni račun sa računa možete da uradite na više raznih načina. Takve isplate mogu da budu besplatne ili mogu da Vas koštaju više procenata, zavisno od toga kome ćete takvo zlato da prodate u razmjenu za novac koji će da bude uplaćen na Vaš bankovni račun ili Vam biti poslan sa Western Union sistemom ili isplaćen na neki drugi način.

Thetabiz Corporation kupuje i šalje novac na bankovni račun ili putem Western Union-a na Vaše ime ili Vam pošalje kreditnu karticu za podizanje takvog novca.

EU bankovni račun sa MasterCard karticom za svakoga sa EU adresom

Kontakt za poslovne usluge, offshore kompanije ili financijsku podršku

Napišite nam poruku do 1000 znakova
Ime i prezime kompletno
Vaša email adresa obavezno
Broj telefona sa prefiksom države
Napišite u kojem ste gradu Već ćemo znati državu...
 • Offshore kompanije
 • Otvaranje offshore kompanije treba se otvoriti pažljivo, misleći pri tome na sigurnost, privatnost i zaštitu biznismena koji se upušta u osnivanje takve offshore firme. Vaša privatnost kod osnivanja offshore kompanije je sa nama sigurno, jer mi informacije o vama ne držimo u vašoj državi. Naša komunikacija je šifrirana, a papirni dokumenti se nalaze samo u offshore državi, a sve informacije o vama se čuvaju na šifriranom hard disku i backup hard diskovima. Čak ni krađom hard diska, nemoguće je doći do informacija o vama. Fakture i poslovne knjige se ne nalaze u vašoj državi. Tako osnivanje offshore kompanije ostaje kompletno anonimno u odnosu na bilo kakve organe, porezne inspekcije ili druge grabljivice.
 • Otvaranje kompanije
 • Otvaranje offshore kompanije trebate uraditi onda kad znate svoj cilj i svrhu. Prije nego što se odlučite za otvaranje offshore kompanije, kontaktirajte nas da dobijete ispravne savjete jer većina ljudi napravi banalne greške i pogrešno krene u biznis i poslovanje sa offshore kompanijom. Ako nam napišete šta želite da ostvarite, onda možemo i da vam damo ispravan savjet, koja vrsta offshore kompanije ili offshore tvrtke, će vam dati najviše pogodnosti, prednosti ili poslovnih mogućnosti. Pogrešan izbor može biti izbor "kako ste to čuli" od nekoga. Na primjer možda želite osnovati Delaware kompaniju. Mi to svakako brzo možemo odraditi za vas. Ali, možda u vašem poslu ili u transakcijam koje obavljate u Evropi, jedna Delaware kompanija ne odgovara i može da ugrozi poslovnu situaciju. Svrha otvaranja offshore kompanija je zaštita privatnosti, imovine i poslovne pogodnosti koje možete ostvariti. Ukoliko osnivanjem offshore kompanije dovodite sebe ili svoje najbliže u bilo kakve rizike, onda se takvo osnivanje suprotstavlja ideji da želite da se zaštitite od financijskih grabežljivaca, da želite da osigurate svoju privatnost i da želite da uživate u poreznim olakšicama i poslovnim pogodnostima koje se pružaju kroz offshore kompanije.