Poslovni plan - izrada poslovnih planova po RCD™ principima za stvaranje bogatstva

Poslovni plan po RCD™ poslovnim principima

Ovde možete dobiti informacije za poslovne usluge za izradu poslovnog plana po RCD™ principima za stvaranje bogatstva.

Mi se bavimo izradom strateških i taktičkih poslovnih planova u svrhe bogaćenja, profita i zarade.

Podrazumijeva se da svaki poslovni plan ima slične svrhe. Ipak, poslovni plan izrađen po RCD™ principima za stvaranje bogatstva će poslovnog čovjeka ili biznismena mnogo brže dovesti do cija da se obogati i postigne financijsku neovisnost ili finansijku nezavisnost.

business-plan-001.jpg

Posebno je važno imati detaljne, precizne taktičke planove, programe i projekte da bi se poslovna zamisao ostvarila i sprovela u stvarnosti.

Po RCD™ principima poslovanja, poslovni plan se radi u svrhu ostvarivanja bogatstva, a ne u svrhe dobivanja kredita kod banke.

Do bogatstva se dolazi radom i pružanjem usluga i prodajom dobara u zamjenu za novac i druge vrijednosti.

Svaki poslovni plan urađen i pripremljen po RCD™ poslovnim principima je izvodljiv i pruža mogućnosti postizanja bogatstva u kraćem vremenskom periodu.

Poslovna ideja sama po sebi je nedovoljna za sprovođenje te ideje u stvarnost.

Koraci koje možete poduzeti da dobijete poslovni plan

  1. Kontaktirajte nas u svrhu analize i vrednovanja poslovne ideje.

  2. Dobićete upitnik da nam odgovorite na neka pitanja u vezi karakteristika te poslovne ideje i bolje analize.

  3. Nakon toga ćete dobiti odgovor o tome da li se vaša poslovna ideja uklapa u RCD™ poslovne principe i da li želimo prihvatiti izradu poslovnog plana i na koji način.

  4. Ukoliko je poslovna ideja u skladu sa RCD™ poslovnim principima i može da se sprovede u svrhe postizanja bogatstva, a naša firma ima interesa da ulaže ili razvija zajedno sa vama takvo poslovanje, onda možemo ponuditi ulaganje u takvo poslovanje.

  5. Ukoliko je poslovna ideja neskladna sa RCD™ principima poslovanja, možemo ponuditi cijenu poslovne usluge za izradu poslovnog plana. U tom slučaju, bićete sigurni da se poslovni plan može sprovesti u stvarnoti i moći ćete postići svoj poslovni cilj i svrhu. Razlika je da sa naše strane nećemo ulagati u poslovni plan.