Thetabiz® konsalting usluge

Konsalting usluge

Sadržaj:

Thetaworld konsalting usluge

Šta je konsalting?

Konsalting su usluge savjetovanja, mogu biti u poslovne ili u druge svrhe.

Thetabiz Corporation i njeni direktori, službenici, agenti, partneri i udružena preduzeća i lica, pružaju poslovni konsalting u svrhe poslovanja.

Konsalting usluge se pružaju u svrhu poboljšanja svog poslovanja, poboljšanja vlastitog biznisa i u svrhu prepoznavanja novih poslovnih mogućnosti ili u svrhe razumijevanja neke određene poslovne oblasti.

Sve konsalting usluge koje mi radimo, izvršavaju se uz pomoć ugovora. Ugovori moraju biti potpisani prije bilo kakvog sastanka sa nekim od naših direktora, službenika, agenata, partnera ili udruženih preduzeća i lica.

Svrha konsalting ugovora je da se izbjegnu bilo kakvi problemi koji bi imali dugoročne konsekvence za obe strane.

Oblasti poslovanja za konsalting usluge

Opis oblasti poslovanja i oblasti za konsalting su navedene u konsalting ugovoru. To mogu biti oblasti iz poslovanja čime se mi bavimo:

 1. Formiranje preduzeća u Panami, S.A.D., Velikoj Britaniji ili širom svijeta.

 2. Offshore strukture poslovanja i dizajn zakonskih offshore struktura.

 3. Formiranje fondacije i korištenje fondacije u poslovne svrhe.

 4. Osiguranje nasljedstva i zaštita imovine od povjerioca.

 5. Zaštita nepokretnosti prenosom na pravna lica.

 6. Smanjivanje poreznih obaveza u međunarodnom poslovanju.

 7. Menadžment usluge.

 8. Distribucija debitnih kartica.

 9. Otvaranje bankovnih računa.

 10. Imigracija i dobivanje boravka u stranim zemljama.

 11. Upis studenata i studiranje u stranim zemljama.

 12. Primanje kreditnih kartica.

 13. Web hosting, programiranje, sigurnosni server certifikati i komunikacija.

 14. Satelitska komunikacija.

 15. Reklamiranje i marketing.

 16. Povezivanje sa poslovnim partnerima.

 17. Podrška za poboljšanje bilo kojeg biznisa, tj. formule uspjeha.

 18. Početak poslovanja i podrška za početnu organizaciju biznisa.

 19. Registrovanje zaštitnih znakova i patenata širom svijeta.

 20. Druge poslovne oblasti.

Intelektualna svojina

Bilo kakva intelektualna svojina će biti zadržana tokom ugovora o konsaltingu. Intelektualna svojina, KNOW-HOW, instrukcije, upute, savjeti, izvršeni tokom konsaltinga će biti predani u korištenje klijentu i ne smiju se predavati trećim licima.

Tajne informacije pri konsaltingu

Tajne informacije, upute i savjeti ("KNOW-HOW") mogu da budu vrijedna i njihovo korištenje će biti kontrolisano uz pomoć klauzula o tajnosti u konsalting ugovoru u kojima će se dogovoriti da klijent neće predavati informacije trećim licima.

Ograničenje odgovornosti u konsaltingu

Thetaworld Corporation, njeni direktori, službenici, agenti, partneri, udružena preduzeća ili lica ne mogu da prihvati odgovornosti iz konsalting aktivnosti izvan domašaja konkretnog konsalting ugovora. Samo u posebnim uslovima se može napraviti osiguranje poslovanja u dogovoru sa Thetabiz Corporation.

Procedura za konstalting usluge

Thetabiz Corporation, njeni direktori, službenici, agenti, partneri, udružena preduzeća ili lica rade konsalting samo po određenoj proceduri i određenom cjenovniku:

Procedura je slijedeća:

 1. Klijent, zajedno sa Thetabiz Corporation, napravi upit kod Thetabiz Corporation o konsalting uslugama putem web sajta, telefona ili na neki drugi način. Kad klijent izrazi dovoljnu želju za konsalting uslugom, mi onda predložimo konsalting ugovor u kojem su navedene i cijene usluga.

 2. Do potpisa ugovora dolazi na međunarodnom nivou, putem faksa, e-maila ili pisma, prije bilo kakvog sastanka.

 3. Kad je ugovor o konsaltingu potpisan, klijent uplati prvu potrebnu sumu (kapara) za konsalting usluge. Suma mora da pokriva bilo kakve troškove sa naše strane i 2 sata konsalting cijene.

 4. Kad je suma uplaćena, dolazi do sastanka na bilo kojoj teritoriji. Konsalting ugovor će da zavisi od teritorije gdje se konsalting usluge obavljaju. Konsalting se izvršava po dogovoru između klijenta i Thetabiz Corporation ili njenih direktora i službenika.

 5. Kad je sastanak i konsalting gotov, onako kako je predviđeno po ugovoru, klijent mora u roku predviđenom u ugovoru da usplati punu cijenu konsaltinga.

Cjenovnik konsalting usluge

EU bankovni račun sa MasterCard karticom za svakoga sa EU adresom

Kontakt za poslovne usluge, offshore kompanije ili financijsku podršku

Napišite nam poruku do 1000 znakova
Ime i prezime kompletno
Vaša email adresa obavezno
Broj telefona sa prefiksom države
Napišite u kojem ste gradu Već ćemo znati državu...
 • Offshore kompanije
 • Otvaranje offshore kompanije treba se otvoriti pažljivo, misleći pri tome na sigurnost, privatnost i zaštitu biznismena koji se upušta u osnivanje takve offshore firme. Vaša privatnost kod osnivanja offshore kompanije je sa nama sigurno, jer mi informacije o vama ne držimo u vašoj državi. Naša komunikacija je šifrirana, a papirni dokumenti se nalaze samo u offshore državi, a sve informacije o vama se čuvaju na šifriranom hard disku i backup hard diskovima. Čak ni krađom hard diska, nemoguće je doći do informacija o vama. Fakture i poslovne knjige se ne nalaze u vašoj državi. Tako osnivanje offshore kompanije ostaje kompletno anonimno u odnosu na bilo kakve organe, porezne inspekcije ili druge grabljivice.
 • Otvaranje kompanije
 • Otvaranje offshore kompanije trebate uraditi onda kad znate svoj cilj i svrhu. Prije nego što se odlučite za otvaranje offshore kompanije, kontaktirajte nas da dobijete ispravne savjete jer većina ljudi napravi banalne greške i pogrešno krene u biznis i poslovanje sa offshore kompanijom. Ako nam napišete šta želite da ostvarite, onda možemo i da vam damo ispravan savjet, koja vrsta offshore kompanije ili offshore tvrtke, će vam dati najviše pogodnosti, prednosti ili poslovnih mogućnosti. Pogrešan izbor može biti izbor "kako ste to čuli" od nekoga. Na primjer možda želite osnovati Delaware kompaniju. Mi to svakako brzo možemo odraditi za vas. Ali, možda u vašem poslu ili u transakcijam koje obavljate u Evropi, jedna Delaware kompanija ne odgovara i može da ugrozi poslovnu situaciju. Svrha otvaranja offshore kompanija je zaštita privatnosti, imovine i poslovne pogodnosti koje možete ostvariti. Ukoliko osnivanjem offshore kompanije dovodite sebe ili svoje najbliže u bilo kakve rizike, onda se takvo osnivanje suprotstavlja ideji da želite da se zaštitite od financijskih grabežljivaca, da želite da osigurate svoju privatnost i da želite da uživate u poreznim olakšicama i poslovnim pogodnostima koje se pružaju kroz offshore kompanije.